Ce este Devops ?

Ce este Devops ?

Înainte de anii 2000, dezvoltarea de software era în principal un proces în cascadă, cu o versiune livrată după o fază de dezvoltare mai mult sau mai puțin lungă. Aceasta era urmată de o a doua perioadă, deseori la fel de lungă, în care putea dura câteva luni până când departamentul de calitate accepta livrarea. Acest lucru este deseori denumit în jargon Big Bang de livrare, software-ul apărând din nimic.

În acest climat a apărut termenul DevOps în 2009, datorită activității lui Patrick Debois. Scopul DevOps este de a defini o nouă paradigmă care să înlocuiască structurile compartimentate de la începuturile IT. Aceste structuri au devenit treptat nefuncționale pe măsură ce cererea de produse IT a crescut.

DevOps a devenit una dintre cele mai căutate practici ca urmare a revoluției ciclurilor de distribuție de software din anii 2010. Printre altele, DevOps a permis echipelor de dezvoltare să își desfășoare întreaga misiune într-un mod stabil, în ciuda impactului și complexității recurente a activității.

În acest articol, aruncăm o privire asupra fundamentelor filosofiei DevOps și prezentăm domeniul vast al culturii DevOps.

Ce poate face DevOps pentru afacerea dumneavoastră?

Principalul obiectiv al organizației DevOps este de a garanta o livrare de software de calitate superioară. Acest lucru înseamnă, de asemenea, satisfacerea cererii tot mai mari de pe piață pentru software din ce în ce mai sofisticat din punct de vedere al conținutului și al funcționalității.

Pentru a realiza acest lucru, echipele trebuie să lucreze împreună și să construiască un plan de livrare continuă prin automatizarea anumitor sarcini și prin instituirea proceselor necesare pentru a se asigura că misiunile se desfășoară fără probleme.

Principalele principii ale organizației DevOps.

În primul rând, este important să subliniem că există mai multe definiții ale DevOps, deoarece practica este vastă și nu este instituționalizată. În general, practicile DevOps pot fi văzute ca un set de instrumente de abordări care au fost încercate și testate în industrie încă de la mijlocul secolului XX.

DevOps se bazează pe un ciclu de viață standard al produsului, denumit adesea “conducta de distribuție continuă“. Acest ciclu ia în considerare mai multe aspecte, ale căror părți esențiale sunt: planificarea, dezvoltarea, integrarea, implementarea, exploatarea și învățarea. În unele modele, se adaugă și alți piloni, cum ar fi testarea continuă, securitatea și conformitatea.

Scopul DevOps este de a îmbunătăți relațiile dintre echipele de dezvoltare și cei care gestionează faza operațională. Viziunea comună este de a oferi mai mult pentru client.

Când citești despre structurile DevOps, îți dai seama rapid că este în primul rând o parte esențială a culturii corporative. Prin urmare, este o practică care se bazează foarte mult pe interacțiunea socială și în care trebuie să se țină cont de relații pentru a funcționa. În cele din urmă, managerul DevOps trebuie să determine o schimbare a obiceiurilor și a filozofiei companiei pentru a optimiza și îmbunătăți ciclul de producție.

Este o parte esențială și extrem de complexă a procesului, care necesită mult timp și o atenție deosebită din partea tuturor celor implicați. DevOps este adesea în contradicție cu practicile vechi, stabilite, și încurajează evitarea greșelilor. Se poate face o paralelă cu metodele Agile, în care se acordă o mai mare atenție colaborării între silozuri. Evident, efortul implicat trebuie să fie justificat de rezultate.

Care sunt beneficiile DevOps ?

Programele DevOps și-au dovedit deja utilitatea în industrie. Obiectivele unei structuri DevOps sunt adesea multiple, iar aspectele tangibile sunt în principal: creșterea semnificativă a frecvenței de implementare a software-ului, accelerarea livrării comerciale a unui proiect IT și reducerea ratei de eșec în urma vânzării.

În plus, principiile DevOps promovează creșterea productivității și a performanțelor echipelor, ceea ce, la rândul său, duce la un timp mai scurt de lansare pe piață, la un răspuns mai flexibil la piață și la concurență, precum și la menținerea stabilității și conformității produselor.

În sectorul IT, procesele și practicile apar prin intermediul operațiunilor DevOps. Printre cele mai populare se numără integrarea și livrarea continuă (CI/CD), urmărirea versiunilor, dezvoltarea agilă și monitorizarea în timp real. Acest lucru a permis deja unui număr de companii importante să crească calitatea produselor livrabile și să reducă timpul de dezvoltare a funcțiilor.

Ciclul DevOps într-un proiect IT.

Ciclul de transformare Devops poate varia independent de actorii implicați, în funcție de starea actuală a companiei înainte de începerea ciclului (niveluri de automatizare, resurse umane etc.).

Înainte de a reveni la ciclul DevOps, ne vom califica observațiile noastre prin revenirea la ciclul istoric Waterfall. Acest ciclu merge împotriva metodelor moderne Agile. Dar asta nu înseamnă că este o abordare care să fie aruncată în orice situație. Dezvoltarea în cascadă are o serie de avantaje, inclusiv implementarea rapidă și rezultate clare și precise. În contextul unui proiect simplu, acest lucru poate avea avantajele sale, cu repere bine definite și ușor de înțeles pentru o perioadă scurtă de producție. În acest caz, resursele pot fi alocate cu ușurință, în timp ce procesele și produsele livrabile pot fi ușor documentate.

În alte situații, în special în cazul proiectelor la scară largă, dezvoltarea în cascadă este mai puțin eficientă și a dus la apariția practicilor Agile pentru a rezolva o serie de dezavantaje. De exemplu, lipsa de timp pentru reflecție și revizuire în timpul fazei de dezvoltare. Dar este, de asemenea, o situație care tinde să crească atât riscul, cât și incertitudinea, accentuând totodată dificultatea proiectelor mari cu arhitecturi complexe și interconectate.

Această situație nu face ca dezvoltarea să fie flexibilă, deoarece este dificil să se măsoare succesul și vizibilitatea în timpul producției. În cele din urmă, toate aceste incertitudini au fost uneori cauza unor livrări instabile și a unor întârzieri. În acest context, au apărut practicile Agile și ciclul de producție DevOps, care sunt adesea legate între ele.

Cele trei puncte ale ciclului DevOps.

Ciclul DevOps extinde practicile Agile la toate sarcinile de producție IT. Există trei faze esențiale care pot fi automatizate în acest ciclu pentru orice proiect IT.

Integrarea conținutului în conținut (Integrare continuă sau CI).

Integrarea continuă, sau pe scurt CI, presupune integrarea rapidă a codului în versiunea livrată a proiectului. Deoarece CI poate fi automatizată, economisește o cantitate considerabilă de timp la sfârșitul producției și în timpul livrării.

Există mai multe etape pentru automatizarea IC. Prima se referă la testele automate, care sunt alcătuite din patru grupuri principale:

Testele unitare sunt utilizate pentru a valida metode și fracțiuni de cod în timpul dezvoltării.

teste de integrare pentru a valida corespondența dintre componentele care alcătuiesc corpul proiectului.

Teste de interfață cu utilizatorul pentru a se asigura că interfețele sunt conforme cu așteptările utilizatorului final.

Important: Într-o abordare DevOps, în cel mai bun caz, fiecare commit ar trebui să vină cu propriul set de teste, astfel încât testele să poată fi automatizate încetul cu încetul.

Livrarea conținutului pe măsură ce este primit (Continuous Delivery sau CD):

Scopul este de a oferi o livrare regulată a produsului cu cea mai bună calitate a software-ului și, de asemenea, de a automatiza lansarea producției. Cu alte cuvinte, pentru a avea un proces de producție software fără probleme.

Ori de câte ori o schimbare legată de practica DevOps este lansată în cadrul unei companii și procesele sunt automatizate, trebuie să ne gândim la construirea sau modificarea ciclului de livrare afectat de această schimbare. Livrarea de conținut poate lua diferite forme și nu trebuie să fie complet automatizată. Unele sarcini pot fi efectuate manual și, în majoritatea cazurilor, acest lucru se întâmplă din diverse motive (tehnicitate, costuri, alegere etc.).

IC și CD sunt legate în punerea lor în aplicare, dar sunt de fapt două procese separate. IC este esențială și devine rapid necesară pentru a pune în aplicare o bună CD. Pentru a face acest lucru, este esențial ca dezvoltatorii și echipa operațională să lucreze împreună.

Implementarea și livrarea continuă:

O sub-etapă majoră în cadrul CD, care este adesea confundată, deoarece reprezintă inima strategiei de livrare. Ea permite automatizarea lansării versiunilor, astfel încât echipele nu riscă nicio dată de lansare, iar acestea pot rămâne concentrate pe proiectarea noilor funcționalități.

Care sunt premisele pentru DevOps ?

Am văzut care sunt beneficiile unei organizații DevOps și cum arată un ciclu de producție care respectă aceste principii. Înainte de a putea pune în aplicare strategiile de transformare necesare pentru o politică DevOps, trebuie îndeplinite anumite condiții prealabile pentru a valida tranziția.

Primul este simplu: pentru a pune în aplicare o structură DevOps și o cultură corporativă DevOps, echipa organizațională trebuie să fie capabilă să ofere instrumente de facilitare. În contextul industriei IT, acestea includ instrumente de urmărire a gestionării proiectelor, depozite de cod sursă colaborative, sisteme de testare automată, o platformă CI/CD operațională, instrumente de configurare, instrumente de monitorizare și instrumente de feedback. Această listă neexhaustivă, dar deja bine îmbogățită, atestă importanța mediului de lucru în atingerea obiectivelor DevOps. Este posibilă integrarea acestor instrumente în timpul fazei de tranziție, dar este clar că ele vor deveni rapid indispensabile în viața de zi cu zi.

Mai mult, chiar dacă implementarea principiilor DevOps necesită resurse și hardware, nimic nu este posibil fără o revizuire a culturii organizaționale a companiei. Principalele schimbări față de abordările tradiționale sunt: creșterea colaborării cu o mai mare vizibilitate și alinierea obiectivelor, evoluția domeniului de activitate al fiecărei persoane și distribuirea responsabilităților, utilizarea unui ciclu de creație mai scurt și învățarea iterativă continuă. În acest scop, alegerile care trebuie făcute se pot baza pe propunerile diferitelor cadre de integrare DevOps sau pe experiența structurilor existente.

În cele din urmă, este important să ne asigurăm că toți actorii din cadrul companiei sunt fezabili și bine pregătiți. DevOps trebuie să se asigure că fiecare grup de afaceri din cadrul ciclului de producție urmează un cadru comun, în ciuda obiectivelor conflictuale ale fiecăruia. Și în acest caz, există mai multe cadre care pot ajuta la punerea în aplicare a acțiunilor necesare.

În cele din urmă, în concluzie, activitatea DevOps este pe termen lung, iar introducerea de noi procese, validarea și optimizarea acestora poate dura ceva timp. De aceea, această tranziție trebuie realizată cât mai repede posibil, ținând cont de o viziune pe termen lung, fără a uita însă de imperativele de afaceri pe termen scurt.

Photo Maxime Macé

Maxime Macé

Simple passionné de thématiques diverses et variées. J’apprécie enrichir mes connaissances dans les disciplines techniques comme l’informatique, les sciences et l’ingénierie, mais aussi dans les domaines merveilleux de la philosophie, l’art et la littérature.

Prenons contact

Vous souhaitez me contacter suite à la lecture de cet article ? Merci de renseigner votre adresse électronique et je vous recontacterai dans les plus brefs délais.

CV Ingénieur développeur informatique

CV Étudiant PhD Artificial Intelligence

Portfolio Artist designer